Üyelik ve KVKK Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ 

Bu sözleşmede, taraflardan sitenin belirlediği www.dogumharitam.com isimli internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek kişi ya da tüzel kişilik “ALICI” olarak, www.dogumharitam.com sitesinin kullanım hakkını, alıcıya sağlayan dogumharitam şirketi olarak tanımlanmıştır.
Site'ye üye olarak veya Site’yi ziyaret ederek, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli isim/rumuz, kendisine ait mail adresi ve belirleyeceği şifre ile kayıt işlemi tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 • dogumharitam.com uygulamasının sağladığı danışmanık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her danışan aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem danışan hem danışman için geçerlidir.

 • Kullanıcı olarak siteye üye olmak  ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla hizmet talebi gönderebilirler.
 • Site'ye üye olabilmek için, işbu kullanıcı sözleşmesi uyarınca, dogumharitam tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 • Online Astroloji  Hizmeti sunan dogumharitam’ın amacının bir uzman tarafından, sesli ve yazılı görüntülü iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan astrolojik yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. dogumharitam Danışan’lara Danışman’larla iletişime geçerek Danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
 • Dogumharitam.com  üzerinden yapılan görüntülü, sesli ve mesajlaşma seansları DANIŞMAN ve DANIŞAN’ın ortak izinleri ile DANIŞAN ya da DANIŞMAN tarafından kayıt altına alınabilir. Bu konuda tüm sorumluluk DANIŞAN ya da DANIŞMAN’a aittir. Eğer ki görüşme esnasında DANIŞAN ya da DANIŞMAN gizli şekilde kayıt tutmaya çalışırsa bu konuda doğacak olan sorumluluklardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
 • Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze danışmanlık  alma imkanı olmayanlar veya fiziki ve geleneksel  olarak yüzyüze almak istemeyenler için bu alanda bir dogum harita uzmanından    faydalanmasını sağlar. Dogumharitam uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti yüz yüze danışmanlık için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze astrolojik danışmanlığın ve  yerini tutmaz.
 • Online danışmanlık hizmeti doğrudan teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. Kişide hiç bir konsültasyon sağlamaz.
 • Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.
 • Online Danışmanlık desteği veren Danışan online Astrolojik Danışmanlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve Danışan’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.
 • DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. Danışan sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.
 • Dogumharitam veya danışılan tarafından oturum haklı bir nedenle (genel ahlak ve adaba aykırı eylemler ve söylemler nedeniyle)  iptal edilirse oturum ücreti iade edilmez.
 • Sözleşmenin süresi ,İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için dogumharitam.com internet adresinde sunulan  görüşme paketlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. Üyeler Aldığı Dakikalarını 1 yıl çinde kulllanabilir.Kullanılmayan dakikalar otomatik silinir.
 • Danışan ile yapacağı danısmanlık sürecinde online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir.
 • Dogumharitam ; sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site veyahut üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.
 •  Online danışmanlık hizmeti seansları danışanın tercihine göre video ve mesajlaşma seklinde, olarak 2 şekilde gerçekleşebilir. Dakika satın alarak tercih edilebilir.
 •  Dogumharitam  web sitesinde ki uygulama, çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak danışan ve danışmanların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. İş bu durumda teknik aksaklıların vuku bulması halinde satın alınan dakika veya seanslari 3 ayı geçmemek üzere ileri bir tarihe ertelenir.
 •  Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Erken veya geç kalınmasının sorumlulugu danışan bu durumda ek süre isteyemez.
 • Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Paytr guvencesiyle Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Dogumharitam uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden dogumharitam sorumlu değildir. 
 • Dogumharitam, danışmanların’dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışmanların üyelere vereceği zararlar, Danışmanlar  tarafından karşılanacaktır ve Dogumharitam’a rücu edilmeyecektir.
 • Danışan, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden  www.dogumharitam .com ve Danışman sorumlu değildir.
 • Web Sitesi aracılığı ile Uzman Danışman’dan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Uzman’a aittir. dogumharitam hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Dogumharitam web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.
 • Danışan ile danışman sitede tanışıp diğer iletişim kanallarında ticari bir iş yapamazlar.                                                                                                                                                                             

  SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN HUSUSLAR

   
 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kendi aralarında sulhen çözülememesi halinde; bu uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
 • Bu sözleşme danışanın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir. Kullanım Koşullarında ve hizmet sözleşmesinde yapılacak ileri tarihli değişiklik hakkı saklı olup bu kuralları danışan ve danışman peşinen kabul eder; kabul etmemesi halinde üyelik sona erer.                                                                                                                                                                                                                              

  KVKK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

   
 • Aydınlatma MetniVeri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden  Erkan ÖZPAK (www.dogumharitam.com)”  tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKKanunu”) uygun olarak www.dogumharitam.com üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek ve bu bilgilendirme dahilinde üyelerin “Açık Rıza Beyanları”nın alınması amacıyla hazırlanmıştır.
 • www.dogumharitam.com nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.dogumharitam.com (Erkan ÖZPAK) tarafından, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 • Veri Sorumlusu  ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.dogumharitam.com adresinde yer alan Beşköprü Mah. Fenerli Sk. No:14 D:1 54050 Serdivan/Sakarya/Türkiye “htpp.www.dogumharitam.com”ndan erişebilirsiniz.
 • Ayrıca, Üye/Kullanıcı olarak dogumharitam’da, hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; ad, soyad, e-posta, T.C. Kimlik numarası, adres, doğum bilgileri vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies – Bkz. Çerez Politikamız) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceği dikkatinize sunulur.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri;

Erkan ÖZPAK, tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

 • Erkan ÖZPAK tarafından www.dogumharitam.com. uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • Erkan ÖZPAK tarafından ifa edilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 • Erkan ÖZPAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması kapsamında;

  • Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

  • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

  • Erkan ÖZPAK  tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.

 • Erkan ÖZPAK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

  • Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

  • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,

  • Hizmetin ifa edilmesinin sonrasında destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi ve icrası,

  • Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

  • Üye talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

  • Üyelere özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.

 • Erkan ÖZPAK’ın ve  Erkan ÖZPAK-www.dogumharitam.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

  • Operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,

  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,

  • Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Erkan ÖZPAK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  • Hukuk işlerinin takibi,

  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  • Danışmanlık ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası.

 • Dogumharitam’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

  • Danışanlar ve danışmanlar, iş ortakları ve/veya diğer ilgililer ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

gibi amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal düzenlemelerde yer alan üyelere/kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ilişkin bilgileri, finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Dogumharitam.com tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla dogumharitam’ın ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, dogumharitam’in ve dogumharitam.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, ana hissedarına, doğrudan-dolaylı yurtiçi-yurtdışı iştiraklerine, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), iş ortakları, sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketler, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilere, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, servis sağlayıcıları ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen Amaçlar ve sebepler doğrultusunda yurtiçi ve/veya yurtdışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz dogumharitam tarafından e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, dogumharitam’ın erişimine imkan verdiğiniz hesaplar üzerinden elektronik ortamda doğrudan üyelerimizden ya da sair resmi kurumlar yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarımız veyahut hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. dogumharitam.com Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

dogumharitam.com, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda ve bu kısımda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

Dogumharitam ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, adres bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında dogumharitam.com  tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, dogumharitam iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

dogumharitam ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, telefon numaranız, adresiniz vb. sizinle alakalı kullanıcı bilgilerinizi hizmetlerimizin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik kötü niyetli hareketlerin engellenmesi amacıyla ilgili kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde Kapsamındaki Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak dogumharitam’a başvurduğunuzda;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi açıklayıcı belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Beşköprü Mah. Fenerli Sk. No:14 D:1 54050 Serdivan/Sakarya Türkiye adresine direk elden ibraz iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, dogumharitam talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, dogumharitam’ın, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. dogumharitam’ın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre (en az 10 yıl) ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz dogumharitam tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz dogumharitam tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.