EVREN VE FREKANSLAR

Bu yazı Astrolog Gamze Sağay tarafından yazılmıştır.

 

Uzayın bütününü boş bir küre gibi düşündüğümüzde bu kürenin içerisinde 9 ayrı enerji frekans aralığı, 9 ayrı enerji alanı vardır.
Bu ayrı frekans aralıklarına boyut dersek her bir boyut tüm uzayı ayrı ayrı doldurmakta.

Bir uzay içerisinde 9 ayrı evren.

En üsteki dokuzuncu boyut enerji frekansı sonsuza yakındır ve kaos kanunundan dolayı bu enerji frekansı sürekli olarak gittikçe küçülerek alt frekansları ve belli frekans aralıklarında da alt boyutları yani paralel evrenleri oluşturmaktadır.

Paralel evrenlerin iç içe olup sonsuza yakın olmasının sebebi budur. Bundan dolayı da çoklu evrenler teorisi paralel evrenler teorisine ters düşmektedir.
Yani bir alt evrenin frekansı bir üst evrenin frekansından daha büyük olamayıp üstündeki evrenden bağımsız bir evren oluşturması mümkün değildir

Üstteki 6 boyut evrensel yüksek bilinç enerjilerini de taşırken altındaki 2 boyut atom üstü görülebilir evreni oluşturmuştur.

Bilinç boyutları birbirleriyle iç içe olduğu için Hawkingg bu boyutlara “altılı sarmal” derken atom üstü boyutlar da iç içe olduğu için Hawkingg bu boyutlara “ikili sarmal” demiştir.

İnsan beynindeki nöronlar bilinç boyutlarını algılayabilen anten görevi görmektedir.
İlham dediğimiz bu algılama yöntemi ile insan beyninde Kortex denilen bölgede alt bilincimiz oluşmaktadır.

İnsan beyni ancak ilk 4 bilinç boyutunu algılamaya donanımlıdır. Üstündeki iki boyutu asla algılayamamaktadır.

Günümüzdeki insanlığın geneli bilinç boyutlarının ilk katı olan dördüncü boyut frekans aralığı içerisinde mevcuttur.
Beşinci, altıncı ya da yedinci boyutları algılayabilen çok az sayıda insan olup yüksek bilinç enerjilerini algılayabilen bu insanlar toplum içerisinde ‘bilge’ olarak bilinirler.