Kurt Cobain'in Doğum Haritası, İntiharı, Nirvana ve Doğum Haritasının Yolları (20.04.2021)

Bu yazı Astrolog Psikolog Hazal Şen tarafından yazılmıştır.
Kurt Cobain; çoğumuzun bildiği üzere dünyaya damgasını vurmuş Nirvana grubunun solisti, söz yazarı ve çok başarılı bir müzisyen. 20 şubat 1967’de doğmuş ve 5 nisan 1994’te biraz şüpheli bir şekilde intihar ederek yaşamına son vermiştir. 1985 yılında nirvanayı kurmuş ve kurduğu zamanın haritasında jüpiterin Mc’ye, 10. Evine yani kariyer ve toplumsal statü evine 120’lik destekleyici açı yapması, transit satürnün Kurt Cobain’in haritasında 3. Evindeki vestası ve neptününe kavuşum yapıp venüsten destek alması gibi etkiler hem Satürn’ün sekstil açısı sayesinde gruba kalıcılık vermiş, hem de onları istedikleri Grunge müzik tarzını yapma ideallerine ulaştırmış ve bu statüde sağlamlık vermiştir. Yine haritadaki güçlü görünümler, 120lik açılar ve sahnede olma evi, kariyer evi gibi evlerden alınan destekler onlara çok büyük bir kariyer başarısı getirmiş hem de Neptün Vesta kombinasyonu sayesinde Kurt Cobain kendini o gruba adamıştır ve yüksek sanatçılığını göstermiştir. Vesta kişinin kendisini adadığı, kalbinin heyecanla attığı yerdir. Kurt Cobain’in haritasında da 3. Evdeki bu Neptün vesta kavuşumu sanat ile sözlerini duyurmak, söz yazarlığı, şarkı yazmak ve söylemek şeklinde tezahür etmiştir. Neptün ise aynı zamanda Venüsün bir üst oktavıdır ve sanatın doruk noktasını temsil eder. Ayrıca Nirvana’nın haritasında da olan Neptün etkisi Kurt Cobain’in neptünyen karakteri ve doğum haritasına da göksel bir metafor olabilir.


       Kurt Cobain’in haritasına bakınca gerçekten orijinal, farklı, çok derin, çok duygusal, yüksek sanatsal yetenekleri olan biri olduğu dikkat çekiyor. Haritasındaki zorluklara ve zayıf halkalara bakınca öncelikle ateş, toprak, hava ve su elementlerinden ateş elementinin hiç olmadığını görüyoruz. Su elementi çok yüksek bu da onu aşırı duygusal ve hassas yapılı biri yapmış ve haritayı su elementi domine etmiş. Su grubunun üç burcu da çok önemli yerlerde, çok önemli sabit yıldızlarla kavuşum yapıp, çok önemli açılar yapıyor. Haritasında ateş elementi olmadığı için hayata bağlanma motivasyonu ve ayağa kalp savaşma, zorluklara göğüs gerip mücadele etme enerjisinin olmadığını görüyoruz. Ateş elementinin olmaması ayrıca bu enerjinin bazen dengesiz çalışması şeklinde de tezahür edebilir. Bu yüzden bazen sinir patlamaları olabiliyor, bazen çok öfkeli ve çok kaba davranışlarını hayranlarına bile sergilediği biliniyor. Bunu psikolojik olarak kendini çok iyi savunamadığı ve bazı şeyleri içinde biriktirdiği için bu birikmişlik enerjisinin yüksek şekilde açığa çıkışı ya da ateş elementinin olmaması sebebiyle kendisinin daha bu noktaya yönelmesi şeklinde açıklayabiliriz. Zaman zaman sinir krizleri geçirip öfkeli davranışlar gösterebiliyor bu yüzden. Bunların dışında; doğum haritasında güneşinin 6. Evde Balık burcunda, Başağın evinde olması, Merkürün balık burcunda olması ve Plüto - Merkür karşıtlığının olması oldukça zorlayıcı bir karşıtlık. Yani 6. Evindeki Merkür balık burcunda ve 12. Evindeki Plütoya karşıtlık yapıyor ve Plütosunun neredeyse hemen üzerinde de yükseleni var. Üstelik yükseleni yani o Plütoyu da Merkür yönetiyor çünkü yükselen burcu Başak. Çok fazlasıyla düşüncesel obsesiflik, her şeyi diğer insanlardan daha derin ve fazla düşünmesi, bazen fazla kuruntu, karamsarlık ve karanlık düşünceler, insanların onun kadar derin olamaması ve kendisinin insanları düşüncesiz bulması enerjilerini veriyor. Merkür plüto karşıtlığının 6 ve 12. Ev kaspında olması da maalesef intihar düşünceleri verebiliyor. 12. Ev de balık burcunun evidir ve daha maneviyatla, ölüm ötesi ile ilgili çalışır. Belki değişip dönüşseydi bu şekilde sonlanma vermeyip daha maneviyatı yüksek, daha güçlü bir şekilde küllerinden doğabilirdi fakat haritada en zayıf halkanın Merkür olduğunu görüyoruz. Yükselenin yöneticisinin bile işaret ettiği Merkür zorlu açıları dışında bir de oldukça düşük olduğu bir konumda balıkta. Bu da onun zihinsel olarak dağılmasına, bazı şeyleri ya da kişileri bırakamamasına, bazen doğru düşünememesine, bilinçaltında bazı takıntılara sahip olmasına sebebiyet veriyor. Düşünce tarzı, bağımlılıkları ve algısı onu bu noktaya itmiş gibi görünüyor. 1. Evdeki Uranüs’ü zaman zaman dengesiz bir kişiliğe ve çok ama çok da orijinal bir kişiliğe sebebiyet veriyor ve zaten kendisi o zamanki rock yıldızlarından oldukça farklı biriydi. O Uranüsü de Merkür yönettiği için bu kombinasyon da onu dengesiz düşünen bir karakter yapmış olabilir. Ay ve güneş arasında 12 orb var. Bu bizi 12. Eve götürdüğünde yine 12. Evde Plüto ile karşılaşıyoruz ve bu kendine, çevresine karşı yıkıcı olabilen bir karakteri gösteriyor. Uranüsün Chironla, Uranüsün Merkürle ve Merkürün Plütoyla olan karşıtlıkları bize intiharı düşündüren bir yapıdır. Merkür Balık bizi Neptüne götürüyor. Neptün Vesta kavuşumu akrepte olduğundan, akrepten tekrar Plütoya gidince yine Merküre gidiyoruz ve bir yandan da ayrıca yine Merkür Karşıtlığı görülüyor. Haritayı bir bulmaca gibi çözdüğümüzde haritanın kilit noktası Merkür. Zihinsel olarak merkürün işaret edildiği her yerde melankolik, takıntılı, içe dönük ve iç dünyası çalkantılı olan biri karşımıza çıkıyor. Merkür Chiron kavuşumu da var ve Plüto Chiron karşıtlığı da var. Yüksek derecede alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yatkın olduğunu ve maalesef gerçek hayatında da bunları yaşadığını görüyoruz. Uyuşturucu kullanımının sebeplerinden biri de mide ağrılarına iyi geldiği için içtiği “pennyroyal tea” ve bu şarkıda da bahsettiği gibi oldukça fazla mide ağrıları yaşaması olmuş ve bu ağrılar bu maddelere bağımlılığını arttırmıştır. Mide ağrılarınının da sebebi bilinçaltında aslında bazı şeyleri hazmedememesi olabilir. Bunun dışında insanlara da çok fazla bağımlılığı olan bir kişilik. Satürn’ü, Venüs’ü, Merkür’ü 4. Ev girişine kare ve bu ailemizi anlatan bir evdir. 8 yaşındayken anne ve babası boşanmış ve bu boşanma sonucu çok üzüntü yaşamış. 12 yaşlarında annesi tarafından okulu bitiremediğinde evden kovulmuş. Venüs ve Satürn’ün kavuşumda olması ve Satürn’ün balıkta çok zayıf, olumsuz çalışmasından da babasından da fazlasıyla sevgi alamadığını görüyoruz. Çekirdek ailesinden aldığı yaralarla beraber evliliğinde de oldukça yaralar almış biri. Chiron’unun 7. Evdeki konumu sebebiyle evliliklerden ve ortaklıklardan aldığı yaralar olabileceğini görüyoruz zaten. Kurt Cobain zaten bir yerde karısının, onun parasını kötü alışkanlıkları ve fahişelik için kullandığını yazmış yani burada da aslında yarası var. Ayrıca Venüs Uranüs karşıtlığından dolayı bazen içten içe ilişkilerdeki bağımsızlık isteği isteği, evliliğindeki duygusal dengesizlikler olmuş, baba ve otoriteyle sorunlar yaşamış. Güney Ay Düğümüne bakınca sorunun karmik olduğunu görüyoruz ve bizi yönlendirdiği yerlerde harita yine Plütonun zorlu konumunun yıkıcılığına, kendine ve çevresine zarar verebilme dürtüsüne gidiyor. Çok dayanıklı olmayan zihni, kontrol edemediği yaşamı ve kaybolmuşluk hissi, aşırı duygusallığının melankoliye dönüşü ve bunun da içsel öfkeye sebep olması uyuşturucu bağımlılığıyla birlikte onu bitiren şeyler olmuş. Ateş elementinin de olmaması sebebiyle bunlarla nasıl baş edeceğini bilmeyip içine daha fazla kapanıp intihara varan bir öfke, duygusallık, kendine zarar verme hali yaşadığı görülüyor.


         Haritanın güzel yönleri ise en başta kendisinin ciddi bir müzik yeteneği var. 12 yaşından itibaren de gitar çalmayı öğrenmiş. Çünkü 10. Evde Ayı Yengeç burcunda Sirius yıldızıyla kavuşumda ve kariyerinde önde olmayı veriyor ve ay ve Merkür arasında 120 var. Ay ile Plüto arasındaki 6 derecelik 60lık açısı var. Bu görünüm aklını ve duygularını güçlü bir şekilde kullanarak kariyerinde çok önemli noktalara gelebileceğini ve güçlü bir kariyer inşa edebileceğini gösteriyor. 6. Ev konularında yani işinde ve 10. Evinde kariyer ve toplumsal statü anlamında onu bir noktaya getirmiş. Haritada balık burcunda bir derecede güneşi var. Sabit Yıldızlarında Sirius dışında güneşiyle paralel Spica yıldızı var. Bu çok şanslı sabit yıldız  Spica’nın da ona şan şöhret verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca haritanın yükselen burcunu da ve MC’yi de Merkür yönetiyor. Merkürü yani düşünceleri ve yazı yetenekleri kariyerinde çok kuvvetli çalışmış. Bunun yanında Venüs balık burcunda Satürnle kavuşmuş ve Jüpitere 120 yapıyor. Jüpiter 11. Evde: tanınırlık, çevrenin geniş olması ve hayallerine ulaşabilme verebilir ve Kurt Cobain’in Jüpiteri ayrıca Yengeçte çok güçlü olduğu en yüceldiği konumda. Kendisinin Venüs’ü de Balıkta ve bu da çok güçlü bir konum. Bu en güçlü konumlarda bir de Venüs Jüpiter Satürn 120liği var. Bu görünüm ona da grubuna da kalıcı şöhret ve ün vermiş. Güneşin yöneticisi Neptün 3. Evde Akrepte ve Vestayla kavuşmuş. Burada Neptün 3. Evde özellikle şarkı yazmak ve söylemek konularında sanatsal büyük yetenekler veriyor. Vesta bizim kendimizi adadığımız yerdir ve Kurt Cobain’in kendini müziğe ve sanata adadığını görüyoruz. Burada kişiliği temsil eden Güneş Marstan 120lik almış. Marsı Karma Astroloji’ye göre ghost olsa da yani Plütonik ve olumsuz çalışan yanları olsa da bir noktada girişimciliği ve desteği sayesinde Nirvana’yı kurmuş diyebiliriz. (1967 yılında Mars retro yaptığı için bu marsa Karma Astroloji’ye göre ghost diyoruz. Akrepte ve güçlü konumda olan Marsının bazen ani öfkelenmeler, duygusal iniş çıkışlar vermiş olması ghost etkisidir ve Plütonik çalışmasıdır. İçe yönelen bir öfke de verebiliyor.) Haritasındaki su elementleri, konumları ve haritasındaki destekleyici açılar bile kendisinin ne kadar sanatçı, ne kadar yaratıcı olduğunu hep göstermiş. Bunlar bir de çok güçlü sabit yıldızlarla desteklenmiş.


        1994 yılında Kurt Cobain’in cesedi bulunuyor ve yüzüne sıktığı tek bir kuşunla öldüğü söyleniyor. Ailesinn geçmişine bakınca intihar vakaları çok yaygınmış, daha önce birkaç kuzeni de aynı şekilde intihar etmiş yani ailede intiharlar var ve buna Cobain Laneti denmiş. Genetik olarak yatkınlığı olabilir, haritasında da bu uyarılar mevcut fakat bir taraftan da intihar notuna eklemeler yapılması sebebiyle öldürülmüş olacağı teorileri de mevcut. Kurt Cobain’in Satürn’ü Scheat sabit yıldızıyla kavuşmuş. Bu yıldız öldürülmek ihtimalini de verir. Öldürüldüyse de karısı tarafından öldürüldüğünü söyleyebiliriz.


     İntihar notunda “…..but I still can’t get over the frustration, the guilt and empathy I have for everyone. There’s good in all of us and I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad. The sad little, sensitive, unappreciative Pisces, Jesus man” cümleleri oldukça vurucu ve haritasına atıf yapan cümleler. Çok hassas, insanları çok fazla önemseyen,onlara çok bağlanan biri ve bu yüzden çok acı çekiyor. “Tanrı’nın üzgün, küçük, hassas, değer bilmez, Balık Burcu bir çocuğuyum” diyerek Neptünyen karakterinin, duygusallığının ve içe dönmüş öfkesinin onu tükettiğini yazıyor.


        Son olarak eklemek istediğim; doğum haritamızda çok fazla yol olduğu. Kurt Cobain’e bakınca inanılmaz şansları ve yetenekleri olan bir adam da görüyoruz, haritasının şanssız noktalarını da görüyoruz. Herkes doğum haritasını bilse ve zayıf yönleriyle başa çıkmaya çalışsa, bu noktalara dikkat etse belki de değişip dönüşüp daha da güçlü bir şekilde hayatına devam edecektir. Sonuçta hepimiz en zayıf yönlerimiz ve onları nasıl kontrol ettiğimiz kadar güçlüyüz…