Neptün ve Retrosu: Ne Kadar Dünyalısın?

Bu yazı Karma Astrolog Sinem Kaya tarafından yazılmıştır.
Zihin benzerlik kurmaya meyillidir. Bunu bazen kolaylık olsun diye, bazen bildiği yolların güveniyle bazen de bilinenden yola çıkıp bilinmeyeni kavramak için yapar. Benzerlik kurmak rahatlatır, tüm bu eşsizliğimizin içinde. 

Neptün, arkaik yapısıyla Poseidon. Okyanusların efendisi neye mi benzer? Mavinin sonsuzluğu, teslimiyetin hafifliği, kapsayıcılığın bereketi ve kaybolmuşluğun üzerindeki buzlu camdır.

Sisli, puslu perdesini kaldırmak için güçlü bir idrak (Merkür), açık ve dengeli bir kalp (Venüs) ve ilahi nizamı (Jüpiter) anlama isteği gerekir. 

Neptün'ü doğum haritalarında retro harekette olanlar, kolektif bir karmanın parçası olduklarını bilip bununla birlikte kendi hayatlarında da elbette bu retronun izini sürmeliler. Neden o döngüde doğdun?

Neptün retrosu, maddi bir temelin üzerinden yükselen maneviyat ve ilahi düzenin çağrısı ile ilgilidir. Hayatın sanat, rüyalar, arınmış zevklerle safi dünyeviligin uzerine geçmesidir. 

Bulunduğu burca göre alt tonları değişse de, madde ve mananın dengesinin altı çizilir. Örneğin Yay burcunda bir Neptün retrolu kişi, derin sularda kolaylıkla yüzebilirken, hayatın görünmeyen tarafına dair kavrayışı güçlü iken gündelik işlerde çekimserlik, ilgisizlik veya zorlanma yaşayabilir. 

Hepsi bir yana içten içe bilir ki ilahi bir yönlendirmenin sakin sularındadır. Günlük hayatın etekten çekiştirmesi ile ilgilenip, gereği yapılıp fakat bu sularda kalmamakla retronuzu daha iyi kavrayabilirsiniz.